Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Γιατί πολλοί δεν θα ξεκινήσουν το MLM μέχρι να μείνουν άνεργοι?